, -2023, , 30.09.2023

..         

: 15 - / 13 - .

 

 

001.  

, TCD 164, 11.05.2023

Ostin Iz Chernoy Rati* ,

. .., . .., , . -

: . . : CW, / BOB baby

 

 

002.   SEVA IZ CHERNOY RATI

6662451, ICR 80, 22.07.2022

PERUN IZ CHERNOY RATI* ORNELLA IZ CHERNOY RATI,

. Pavlyuk T., . Pavlyuk T., .

: .

003.  

, TCD 157, 18.11.2022

Perun Iz Chernoy Rati* Ikebana S Bosfora Vostochnogo,

. ., . ., , .

:

004.  

, TCD 158, 18.11.2022,

Perun Iz Chernoy Rati* Ikebana S Bosfora Vostochnogo,

. ., . ., , -

: .

 

 

005.  

RKF 5971972, TCD 141, 07.06.2020

Zavulon Charodey S Bosfora Vostochnogo* Ikebana S Bosfora Vostochnogo,

. .., . .,

: : CW,

 

 

006.   GRCH.RUS 

RKF 5861082, TCD 133, 28.10.2019

׸ * ,

. .., . ., ,

: : CW, , / BOS

 

007.  

, TCD 166, 11.05.2023

׸ * ,

. , . ., , .

:

 

 

008.   HONDA S BOSFORA VOSTOCHNOGO

6665206, TCD 161, 18.11.2022

* ,

. .., . .,

: -3

009.   TIANA IZ CHERNOY RATI

, CHIP 643094800028322, 18.08.2022

Ostin Iz Chernoy Rati* Megan Iz Chernoy Rati,

. Pavlyuk T., . Pavlyuk T.,

: : CW,

010.   ר

, ICR 81, 22.07.2022

Perun Iz Chernoy Rati* Ornella Iz Chernoy Rati,

. ..,  . ..,

: : CW, , / BOB junior

 

 

011.   PANDORA DOCH ZAVULONA S BOSFORA VOSTOCHNOGO

RKF 5971981, TCD 150,   07.06.2020,  

Zavulon Charodey S Bosfora Vostochnogo* Ikebana S Bosfora Vostochnogo,

. .., . ..,

: -3

012.   PERESLAVA S BOSFORA VOSTOCHNOGO

5971980, TCD 149, 07.06.2020,

Zavulon Charodey S Bosfora Vostochnogo* Ikebana S Bosfora Vostochnogo,

. .., . ..,

: : CW,

013.  

RKF 5971977, TCD 146, 07.06.2020,

* ,

. .., . .., , . -

: -2

 

 

014.  

6221578, BUR 4417, 06.05.2021,

*

. .., . ..,

: : CW,

 

015.   CH.RUS  SHAROVAYA MOLNIYA S OZERA RAZLIV

RKF 4894243, ACJ 6994, 15.06.2017,

Amulet Skarabey S Bosfora Vostochnogo* Ivyshka S Ozera Razliv,

. Lebedeva E.Yu, . . ., . ,

: : CW, , / BOB