, -2022, , 02.07.2022

.  

: 11 - / 11 - .

 

 

001.    

, TCD 151,   06.01.2022,  

* ,

. ..  . ..,

: . . : CW, / BOB baby

 

 

002.    

RKF 6224708, THO 7933,   14.06.2021,  

* ,

. ..  . .., , -

:

 

003.     PERUN IZ CHERNOY RATI

RKF 5869604, ICR 071,   24.03.2020,  

* Megan Iz Chernoy Rati,

. ..  . . ., ,

: -2 :

004.    

RKF 5971972, TCD 141, 07.06.2020,

Zavulon Charodey S Bosfora Vostochnogo* Ikebana S Bosfora Vostochnogo,

. .. . ., ,

: : CW,

 

 

005.     GRCH.RUS 

RKF 5861082, TCD 133, 28.10.2019,

׸ * ,

. ..  . ., .,

: : CW, , , / BOS

 

006.    

6221578, BUR 4417, 06.05.2021,

* ,

. ..  . ..,

: -2 :

007.    

, THO 7939, 13.06.2021,

* ,

. . .  . .., ,

: -1 : CW, , / BOB junior

 

008.    

RKF 5971977, TCD 146, 07.06.2020,

* ,

. ..  . ..,

: : CW, , , / BOB

 

009.     CH.RUS, JCH.RUS  

4761425, THO 5953, 26.12.2016,

* ,

. ..  . ..,

: : CW,

 

010.     CH.RUS   SHAROVAYA MOLNIYA S OZERA RAZLIV

RKF 4894243, ACJ 6994, 15.06.2017,

Amulet Skarabey S Bosfora Vostochnogo* Ivyshka S Ozera Razliv,

. Lebedeva E.Yu.  . . ., .  ,

: : CW

 

011.     ZEMFIRA IZ CHERNOY RATI

RKF 3901660, Chip 643094100264299, 01.03.2014,

Evsey Iz Chernoy Rati* Getera Iz Chernoy Rati,

. Pavlyuk T.V.  . Pavlyuk T.V.,

: : CW, , / BOB veteran