, -2022, , 18.06.2022

.          

: 10 - / 10 - .

 

 

001.    

, PBR 8284,   09.09.2021,  

Deneb-Keitos Yaroslav Mudryi* Kamelia Konta,

. ., . .,   ,

: : CW,

 

 

002.    

5860262, DGI 4556, 05.11.2019,

* ,

. . . ., / Russia

: : CW, , -2

 

 

003. CH.RUS 

5330412, POC 152, 10.02.2018

* ,

. .. . .., ,

: : CW, , , / BOB

 

 

004.    

RKF 6227416, AXD 12908, 27.07.2021,

Svyatoslav Iz Russkoi Dinastii* Parusnaya Regata,

. . . .., ,

: : CW, , / BOB junior

 

005.     - -

6097452, NEH 897, 24.02.2021,

* Deneb-Keitos Gloris Beauty,

. . . ., ,

: : CW,

 

006.     ODNA NA MILLION TAKAYA

RKF 6090734, TCI 8150, 30.11.2020,

Ivdar Iz Chernoy Rati* Tagilskaya Skazka Balovnitsa Ozornitsa,

. . . ., / Russia

: -2 :

007.     TSEZARIA AUGUSTA YABLUNEVYI TSVIT

RKF 6228376, Chip 990000004315426, 06.08.2020,

Zharden-Atas, Ukraina* Santa Lucia Yablunevyi Tsvit,

. Yablonka Iryna . Novikova S.V., ,

: : CW,

 

 

008.     KALINKA'S IDILLIA KANADSKAYA

RKF 5237791, Chip 643093400056788, 20.09.2017

Dorofey San Slavnitza Iz Teremka* Kalinka's Dominanta Of Quebes,

. Vorobiev  . Yushkova E.,

: : CW,

 

009. CH.RUS SAMROSS UMA TURMAN

RKF 5332951, POC 150, 09.02.2018,

Yuly Caezar Iz Chigasovo* Samross Ingeborga,

. Fedyuk N. . Fedyuk N.,

: : CW, , , / BOS

 

( 15

010. CH.RUS KAMELIA KONTA

RKF 4892429, PBR 4745, 11.04.2017,

Van Helsing* Zhiznennaya Pozitsia Iz Russkoi Dinastii,

. Kononets T. . Kononets T.,

: : CW