15.03.2020

 

 

 

 

001

'

, BVF 4320, .. 12.07.2019,

' x ' , . ..

. .., / Russia, , - -,

: . . : CW, / BOB puppy

 

002

SOTSVETIE HWAT BOGATYR

, LER 1001, .. 04.02.2019,

KONSTANTIN VELIKIY IZ RUSSKOI DINASTII x SOTSVETIE HOLDA, . Tsvetkova S

. Ivanov V,

:

 

003

SOTSVETIE TABARD

5452328, LER 982, .. 31.10.2018, black

KONSTANTIN VELIKIY IZ RUSSKOI DINASTII x SOTSVETIE FAIZA, . Tsvetkova S.

. Vorozhtsov O., / Russia,

: : CW,

 

004

5580751, FVR 2363, .. 30.11.2018,

- x , . .

. ., / Russia

: : CW,

 

 

005

GRCH.RUS, CH.RKF, CH.RUS, CH.CLUB, CH.BLR

DANIYAR ATAMANA SYN IZ RUSICHEI

RKF 4546056, UIC 1, .. 09.05.2016, black

STOLNIY GRAD ATAMAN x LADY BOSS IZ RUSSKOI DINASTII, . Podlisetskaya E.

. Podlisetskaya E., / Russia,

: : CW, / BOS

 

006

SOTSVETIE SCHERRA

5680094, LER 1025, .. 28.04.2019,

SOTSVETIE TSEDAR x SOTSVETIR UMMA, . Tsvetkova S

. Grigoryeva S,

: : CW, , / BOB junior

 

007

DOBRAYA TRADITSIYA IZ ZVEZDNOY GAVANI

5330570, DSL 90, .. 25.04.2018, black

DAR SOLNTSA IZ RUSSKOJ DINASTII x VOSTOCHNAYA ARABESKA IZ ZVEZDNOY GAVANI, . Filina I.L.

. Kordun Yu.V., / Russia,

: -2

008

FRANKO VALADA'S UDIVITELNAYA TUNDRA

5586132, BVF 4213, .. 14.09.2018,

x , . A.A.Vavochkina

. Kumalagov A.Yu.,

: : CW,

 

009

-

5458338, KZA 197, .. 06.02.2018, .

' x , . .

. ., / Russia

: : CW,

 

 

010

GRCH.RUS, CH.RKF, CH.EST, CH.RUS, CH.CLUB, GRCH.BLR, CH.BLR, CH.LTU, LTUW, JGRCH.RUS, JCH.RUS, JCH.CLUB, JCH.RKF, JCH.BLR

MILEDI DIANA S ZOLOTOGO GRADA

RKF 4896806, DPT 981, .. 10.08.2017, black

ZHAN D ARCE BARON IZ CHERNOY RATI x FEMINISTKA S ZOLOTOGO GRADA, . Zolotova S.V.

. Ahmadova S.V., 302025, / Russia, , , 139, 123

: : CW, / BOB