Masalevichene,Natalya/Judge

 

/Males

/JuniorClass

001 RUSSIANREVOLUTIONVELIKIYHANALTAY RKF5333057,OXB347,..24.04.2018,black

KONSTANTINVELIKIYIZRUSSKOIDINASTIIxSIBIRSKIMEDVEDHOHLOMA, .KabakovaN.V. .Tyrina,/Russia,, :

002 RUSSIANREVOLUTIONVOLKODAV RKF5333059,349,..24.04.2018,black

KONSTANTINVELIKIYIZRUSSKOIDINASTIIxSIBIRSKIMEDVEDHOHLOMA, .KabakovaN.V. .ChasovnikovaS.E.&KabakovaN.V.,/Russia,,

-,,1

::CW,,BESTJUNIOR/

/OpenClass

003

7241850,OXB195,..01.03.2017,black

x, .. ...,656008,/Russia,,,

,6,1

::CW,

/WinnerClass

004

4424266,SRT126,..07.01.2016,

x,.

.. ...,633010,/Russia,,,

,2,144

::CW,

/Females

/JuniorClass

005 -

,CHIP643099000561172,..08.03.2018,

TALISMANALATAUEFREMDLYADENED-KEITOSx- ,... .,656066,/Russia,

,,,128,10

::CW,

/IntermediateClass

006 - 4899859,NEH752,..02.08.2017,

-x- ,...

...,/Russia,,

::CW,

/OpenClass

007 DGENIFERBELORNELLA

5114306,AWW9787,..15.07.2017,black

DENEB-KEITOSZAKRAYIZRAYALTAYAxDZHENIFERBELLETITSIA,.

BelkinaT.V. .BelkinaT.V.,/Russia,,,, 34

:

008 -

4899597,CHIP643094100421840,..09.07.2017, x-,.

.. .,656049,/Russia,

,,-,59,73 :

009

4545644,AWW8540,..21.03.2016,

x,.

.,/Russia,,

::CW,

/WorkingClass

010

4894061,CHIP643094100488563RUS,..01.03.2017, xSIBIRSKIMEDVEDHOHLOMA,.

.. ...,654005,/Russia,,

,38,6

::CW,

/WinnerClass

011

5112977,DZC873,..24.07.2017,

x,... ...,/Russia,,,


,9

::CW,,,BOB/

/ChampionClass

CH.RKF,CH.RUS,JGRCH.RUS1,JCH.RUS

012 DENEB-KEITOSYAROSLAVAKRASNOSOLNYSHKO

RKF4899846,NEH735,..03.07.2017,black

DENEB-KEITOSZAKRAYIZRAYALTAYAxDENEB-KEITOSAGATAYARKAYA ZVEZDA,.StolbovaN. .VoronkovaV.N.,/Russia,,

-,

::CW,