« »- .

« ».

22 2012 .

: , , . 2.

: . . : ., .

:

o

:

  1. ,/ , 24.07.2011, DFF2561, ., ( +

), . , . -, .

. .

 

:

  1. , /, 14. 07. 2012, DND284, , ( + , . , -.                                                                                     . .II

 

  1. ,/, 11.07.2011, BEV138, , ( + ), . , . , .. .I

 

 

:

  1. ¨ , 2969910, 26.03.2011, DSL20, , ( + ), . , . , .

.,

 

:

05. FRANKOVALADA'SPERVOMAY,2856511, 01.05.2010, BVF1961, , (FRANKOVALADA'SNASLEDNYPRiNC +ITALIASPLECHEEVAOZERA), ., , .                                                           .,

6. , 2738865, 21.03.2010, 602, , ( + -Ш), . , . , , .                                ., , ,

7. , 2725896, 22.05.2010, LER424, , ( + ), . , . . , .                                                         .II,

 

:

8. , 2442830, 17.02.2009, 525, , ( + Ш), . . , , ..,

 

:

 

9. TSENTAVR IZ RUSSKOI DINASTII, 2365200, 06.12.2008, DKN268, , (LUKOMOR CHAR IZ RUSSKOI D1NASTII + MALAHOVSKAJA YANA KRASA KLANA), . Vorobieva, . Tyapkova, ..,

 

.

:

10. ,/, 26 07.2011, DFF2568, , ( + ), . , . , .    . .

11. , /, 25.08.2011, DKN328, , (ר + ), . , . , .                . .,

 

:

12. ,/, 11.07.2011, BEV140, , ( ), . , . , , .                                                                                                  . .,

 

:

13. FRANKOVALADA'SRADMILARULIS, 2969952, 24.12.2010. BVF2316, , (RUSICH+FRANKOVALADA'SMILASLAVA), ., . , .

., ,

14. CAPK C , 3028046, 01.04.2011, SPA 16, , (+), ., . , .                                                                                         .,

15. , /, 01.04.2011, SPA 15, , ( + ), . , . , .                                                                                         .,

16. ,/, 10.02 2011, BVF2412, , ( + ), . , . , .                                                                                                /

 

:

17. CHERNOYABOGINJAFREYJA,  2897469, 22.09.2010, BVF2227, , (FRANCOVALADA'SNASLEDNYPRINC +ARIADNASZOLOTOGOGRADA), . , . , .                                                                         .

18. , 2738871, 21.03.2010, 608, , ( + -), . ,, . , .                                                   .,

 

:

19. , 2299216, 31.05.2008, 475, , ( + ), . , , . , .                                                                        .I,

20. , 2641608, 02.06.2009, KZA071, , ( + ), . , . , .                                                                                .

 

:

21. 0,  2641608. 02.06.2009, KZA076, , ( + ), . , . , .                                                            ., ,

22. , 2402109, 10.11.2008, LER353, , ( + ), . , . , .                                                                                                                           .

 

:

23. TSARITSA EKATERINA IZRUSSKOIDINASTII, 2365202, 06.12.2008, DKX270, , (LUKOMOR CHAR IZ RUSSKOI DINASTII + MALAHOVSKAYA YANA KRASA KJLANA), , . & , . .,