.

: .

 

« – 2012».

9 2012 .

:

: . . ().

:

:

1.                                    /

.. AWW 4473 ..: 09.11.2011

: : : :

 

:

2.                                              . ., CW

.. EKD 1226..: 11.08.2011

: : . .. :

3.                                      /

.. 60 ..: 14.08.2011

: : : .. : ..

 

:

4.                        I ., CW,

RKF 3040315 DPT 572 .: 04.07.2011

:

 :

: . : ..,

5.                                                      IV., .

RKF 3083216 DND 284 .P.: 15.07.2011

:

 :

: .. : .., -

6.                                        .

RKF 3040306 DBL 167 ..: 09.06.2011 ר

: - :

: .. : ..,

7.                                         III.,.

RKF 2897473 KSS 066 ..: 31.12.2010

: :

: .: B.C.

8.                              II., RCW, .

RKF 3070910 677 ..: 02.07.2011

: : : . & . : .

9.            .

RKF 2969905 DSL 15 ..: 26.03.2011

:

:

: .. : ..,

 

:

10.                                I ., CW,  

RKF 2725896 LER 424 .: 22.05.2010

: : : ' .. : .

 

:

11.                                               II ., RCW, CC

 RKF 2632911 OOZ 225 ..: 08.11.2009

: S'LUCOMORYA-KRASOTA ALLADIN-COSPODIN

: AGAFIA MAKSA I TREFOV

: : ..

12.                                                                .

RKF 2222628 DBL 143 ..: 30.03.2008

: : : .. : - " "

13.                                        I ., CW,  

RKF 2442830 525 ..: 17.02.2009

:

 : Ш-Ш

: . & . : .,

14.                                                                .

RKF 2333581 DAY 660 .: 15.08.2008

: :

: - " " : -K " "

15.                                              III., CC

RKF 2442718 OOZ 204 ..: 05.03.2009 ר

: - : : .. : .,

 

:

16.       BERCUT                                                                              I ., CW,  

RKF 2789416 DAY 643 ..: 18.05.2010 BLACK

: VA-BANK S PLESCIIEEVA OZERA : ALINA

: . : ..,

 

:

17.                                                              I ., CW, ,  

RKF 2738865 602 ..: 21.03.2010

: :

: . & . : .

 

:

18.                                              /

RKF 2641780 DND 225 ..: 03.09.2009

: : : .. : .., .

 

:

19. ROBINGOODIZCHIGASOVO                                              /

RKF 1850504 OOZ 131 ..: 31.03.2006

: KARABAS-BARABAS IZ CHIGASOVO

: NASHA LUSHA S PLESCHEEVA OZERA

: :

 

:

20.                                                   I. ., CW,

.. BEV 160 ..: 07.02 2012

: :

. . : .

 

:

21.                                        II. ., RCW

RKF 3171740 PLM20 ..: 30.10.2011 ר

: :

: .. : ..,

22.                                                   I. ., CW,

.. BEV ..: 20.09.2011

: :

: : .

 

:

23.       FRANKOVALADA'SRADMILARULTS          I.,CW, ,

BVF 2316 .P.: 24.12.2010 BLACK

: RUSICH : FRANKO VALADA'S MILASLAVA

: VAVOCHKINA.. : VOLNATAG.V.,

24.       VASILISAIZRUSSKOYDINASTII                     IV.,

RKF 2996335 DKN 322 ..: 14.04.2011 Opac: BLACK

: SIBIRSKI MEDVED BUDIMIR TAEZHNY TSAR

: NARSKAYA DEVCHENKA IZ RUSSKOI DINASTII

: VOROBYEVA . : IVANYUK .,

25.                                                     .

RKF 3040311 DBL 172A ..: 09.06.2011 ר

: - :

: .. : ..,

26.                                 III.,

.. BHV 140 ..: 11.07.2011

: : : : .

27.                        II., RCW,

RKF 3028046 SPA 16 ..: 01.04.2011

:

 :

: .. : ..

 

:

28.       DENEB-KEITOSEVROPADELUX                                III.,

RKF 2805350 NE,H 417 ..: 22.06.2010

: DENEB-KEITOSSNEZIINYBARS

: SIBIRSKIMEDVEDGLASHADLJADENEBKEITOS

: STOLBOVAN.V. : TYULYAKOVA..,

29.                                   I., CW,

 RKF 2897476 KSS 069 .: 31.12.2010

: :

: .. : ..,

30.                             II., RCW,

RKF 2805561 DKN 308 .: 01.06.2010

:

:

: .. : ..,

 

:

31.       DENEB-KEITOSTSARINALOTT                                  III.,

RKF 2453512 NEH 355 .: 11.03.2009 ר

: TAMERLAN HAN DLJA SIBIRSKOGO MEDVEDYA

: DENEV-KEITOS NIMFA LESNAYA KRASAVITS

: STOLBOVA N.V. : IVANOVA YU. .,

32.       MALAHOVSKAJA ROSSIYSKAYA SENSATSIA                 II.,

RKF 2549807 559 ..: 06.05.2009

: MALAHOVSKIY RAZGULAY

: MALAHOVSKAJARAZBOINITSATSARSKAYADOCII

: . & . :

33.                              .

RKF 2222632 DBL 147 ..: 30.03.2008

: :

: . . : - " "

34.                             I., CW,

RKF 18052009 BEV 128 . .: 18.05.2009

: :

: :

35.                                          .

RKF 2800775 DAY 764 ..: 29.07.2009 ר

: :

 : -K " " : - " "

 

:

 

36.       MALAHOVSKAJA ROSKOSHNAYA KNYAZHNA  I., CW,

RKF 2549806 558 ..: 06.05.2009

: MALAHOVSKIYRAZGULAY

 : MALAHOVSKAJA RAZBOINITSA TSARSKAYA DOCH

: LEONTYEVA . : REBENKO ..

37.       MALAHOVSKAJA SLADOST NA RADOST              II.,

RKF 2068081 395 ..: 13.01.2007

: MALAHOVSKIYNOMINANT: MALAHOVSKAJAKATYUSHA

: . &. : SALAMANDRAV.A.,

38.                     .

 RKF 1519892 KFC 41 Z .: 08.02.2004

:

:

: .. : -K " "

39.                     .

RKF 1591651 KFC 60 Z ..: 14.07.2004 ר

: :

: .. : - " "

 

:

40.                          I., CW,

RKF 2897771 DND 252 .: 09.09.2010 ר

:

:

: .. : .,

41.                               III.,

RKF 2402109 LER 353 ..: 10.11.2008 ר

: : : .. : . ; .

42.       CHARODEYKA IZ RUSSKOIDINASTII                      II.,

RKF 2402138 DKN 282 .: 03.01.2009

: CENTURIONSZOLOTOGOGRADA

: ANKAATAMANKAIZRUSSKOIDINASTII

: :

 

.

43.       MALAHOVSKAYAEMMISTILNAYASHTUCHKA  I.,CW,

RKF 2738871 608 ..: 21.03.2010

: MOSKVORECHIEYASON: MALAHOVSKAYAYADRENAMATRENA: . &. : YATSENKOG. &KIRIYAK.

 

:

44.         I., CW, , ,

 

RKF 2479900 BEV 125 ..: 18.05.2009

: :

: : .

 

:

45.                                        /

 RKF 1635691 TGV 043 .: 29.03.2004 ר

 : :

: . - " "