() « ».

« ».

24 2011 .

: .

: ().

:

. .

  1. C      /

(.), 08.04.2011, BVF 2525, ./., ( ), .: , .: , .

2.         ’          /

(.), 08.04.2011, BVF 2524, ./., ( ), .: , .: , .

  1. ’ /

 (.), 08.04.2011, BVF 2523, ./., ( ), .: , .: , /

 

. .

4.         ’             /

(.), 08.04.2011, BVF 2527, ./., ( ), .: , .: , /

 

. .

5.           /

(.), 03.12.2010, TDV 1518, /, ( ), .: , .: , .

 

. .

6.                      ,

(.), 14.04.2010, ICR 011, 2789976, ( ), .:, .: , .

7.                .

(.), 15.04.10, TNC 229, , ( ), .: , .: , . . /

 

. .

 

8.         .,

(.), 26.08.2010, 3003, 2847130, ( ), .: , .: , .

9.         ,

(.), 30.03.2010, DSL 014, 2763023, ( ), .: , .: , .

 

. .

10.                2.

(.),18.01.2010, TNC 210, , ( ), .: , . , .

11.       TSEFEYSBOSFORAVOSTOCHNOGO 1 .,

(black.), 05.02.2010, TCD 104, RKF 2813138, (SamuraiBusidosBosforaVostochnogo x Blek Rossi Fiesta), br.: Nedelko, own.: Streltsov, Vladivostok.

 

. .

12.       MALAHOVSKIY PERPETUM MOBILE         

(black), 17.03.2009, HKB 541, RKF 2518477, (Malahovskiy Lavrentiy Palych x Malahovskaya Madonna), br.: Mersiyanova, Leonteva, own.: Repina, Nahodka.

13.            /

(.), 24.12.2008, AVD 6492, , ( ), .: , .: , .

. .

14.            /

(.), 11.09.06, 1259, 1958740, ( ), .: , .: , . .

 

. .

15.       HINGIZ HAN S BOSFORA VOSTOCHNOGO

(black), 03.04.09, TDC 096, RKF 2509556, (Deneb-Keitos Balu Cherny Medved x Kasyana Buyana s Bosfora Vostochnogo), br.: Nedelko, own.: Kuznetsova, Vladivostok.

 

. .

16.              

(.), 14.07.2007, 1660, 2155361, ( ), .: , .: , . .- .

17.       /

(.), 23.09.03, TCD 023 , 1470456, ( ), .: , .: , .

 

. .

18.       AIVENGO IZ CHERNOY RATI  , ,

(black), 26.09.2007, ICR 001, RKF 2185255, (BraitNouzZimurDaniilxIvolgaizRusMoskovia), br.: Pavlyuk, own.: Mamonova, Nahodka.

19.               /

(.), 06. 02. 04, HEX 066, 1569168, ( ), . , . , .

 

. .

20.             

(.), 19.05.2003, TNC 003, 1388276, ( - ), .: , .: , .

 

. .

21.                 

(.), 04.04.2010, TNC 228, 2761191, ( ), .: , .: , .

 

. .

22.        

(.), 04.10.2008, ICR 007, 2365370, ( ), .: , .: , .

23.                  /

(.), 22.07.07, AVD 5326, 2132071, ( ), .: , .: .

 

. .

 

24.            

(.), 03.04.2009, TDC 097, 2509557, ( ), .: , .: , .

25.       TUCHA MOGUCHA S BOSFORA VOSTOCHNOGO            /

(black), 13.08.07, TCD 078, RKF 2155369, (Tamerlan Cherny Voin x Sibirski Medved Basurmanka s Bosfora), br.: Nedelko, own.: Nedelko, Vladivostok.

. .

26.       FLOYA ZOLOTOY DOLINY S BOSFORA VOSTOCHNOGO        1 .,

(black), 21.11.2008, TCD 093, RKF 2435284, (Zlato s Priamurja Nochnoy Dozor x Labrash Vostochnaya Skazka), br.: Nedelko, own.: Stelmakhova, Vladivostok

27.       FRANKO ELEGANT GVENDALIN PAL HARD       2 .,

(black), 07.08.2006, BVF 010, RKF 1939610, (Karabas Barabas iz Chigasova x Franko Elegant Deidra Vatan), br.: Sadradze, own.: Repina, Nahodka.

28.                 /

(.), 23.09.03, TCD 031, 1470464, ( ), .: , .: , .           

 

. .

29.       AFRODITA IZ CHERNOY RATI           /

(black), 26.09.2007, ICR 004, RKF 2185258, (Brait Nouz Zimur Daniil x Ivolga iz Rus Moskovia), br.: Pavlyuk, own.: Tokareva, Fokino.

30.       KASSIOPEYA S BOSFORA VOSTOCHNOGO           /

(black), 05.02.2005, TCD 051, RKF 1698694, (Voevoda Nepobedimy s Bosfora Vostochnogo x Snoopy), br.: Nedelko, own.: S. M. Orlov, Vladivostok.

31.       KASYANA BUYANA S BOSFORA VOSTOCHNOGO          ,

(black), 05.02.2005, TCD 050, RKF 1698693, (Voevoda Nepobedimy s Bosfora Vostochnogo x Snoopy), br.: Nedelko, own.: Pazyna, Vladivostok.

32.       SIBIRSKI MEDVED BASURMANKA S BOSFORA   /

(black), 26.12.04, ZSA 003, RKF 1698150, ( Kris - Sibirski Medved Severnoe Siyanie), br.: Zaytseva, own.: Nedelko, Vladivostok.