.

() « ».

17 2011 .

: .

: . . ().

:

 

1                         .II,

, 10.04.10, DSU ,

( & )

 . .

2.                  .I,CW,

/, 28.06.10, DSU 150,

( & )

. ,

3.                        .III

05.06.10, VRZ157,

( & )

. .. . .. , , 20-56.

:

4.         303                    .I, CW,

261789,17.12.09, DPT 469,

( & )

. 8 .. . .., , 30-19.

:

5 .     .I, CW,

2528615, 10.07.09, TNC 200,

( & )

. . ..,  .. . . , 8.

:

6.                     .I, CW,

2025097,17.02.07, OOZ 145,

( & )

. . . .. 22 183/51-29

7.         .I, CW,

2434461, 23.02.09, DFB 080,

( & )

. . / , , 2-13.

8.         ARAGORNALEKSANDR MAVERIK S AVTOGRADA       . II,

1738422, 06.07.05, VXY 1301,

( & )

. , . , ..I, CW,

9.         MOSKVORECHIE BOY REFA              

2228187, BEV 111,

(KARAT BLACK BRILLIANT&MOSKVORECHIE ROGNEDA)

. , . , , , 126.

 

:

10.               ..,CW,

/, 07.08.10, DPT 543,

( & )

. .., . .., , . , 19-99.

 

:

11.                 . II,

/, 10. 04.10, DSU 146,

( & )

.-, ..,  .

12.                      . IV

2813695, 28.06.10, DSU 152,

( & )

. .., . .  ., , 32-8.

13.                    . III,

N9 03.01.10, SFD 550,

( & )

. , . . ,

14.       SAMROSS LAVINA UDACHI                . I, CW,

2738474, 07.01.10, 43,

( & ) . .., . .., 31-1.

 

:

15.                   .I, CW,

18.04.09, VRZ 147,

( & )

. .., . .., , , 31-392.

:

16.                       .I, CW,

Թ 2494758, 18.04.09, VRZ 151.

( & )

. , . .., , , 56-13.

 

17.       MALAHOVSKAJA YAMAYKA  .II,  

2155836,10.10.07, 456,

(RAZBOINIK JASHKIN SYN & KAKAJA KRASOTUUA IZ RUSSKOI DINASTII)

. , . FEDINA & MERSIYANOVA.

18.               .III

2251561, 04.04.08, DSU 110,

( & )

. ., . ..,  . 8.

19.         .I,

2304198, 9.06.08, 385,

 (LABRASH MISTER & )

. , . . - ., , 21-81.

:

20.       ODRY M1LASHKA S ZOLOTOGO GRADA   . I, CW,

HRA 1749122, 23.07.05, DRT 212,

(NIKOLA GORYNYCH S ZOLOTOGO GRADA & DARIA VELIKAYA )

. ,. KUDRYASHOVA.

 21.              .II,

2010939, 25.10.06, VZR 150,

( OPIUMDUASERDTSACHERNOYZVEZDY&CHERNIKA)

. , . , , 19-99.

 

:

22.                  .I, CW, , , ,

2137494, 28.10.07, DPT 348,

( & )

. , . ., , . 19-99.

23.              .III

2147969, 3.07.07, 030,

( & )

. . ., , . 6-7.

24.                 .II,

1899235, 11.07.06, DPT 268,

( & )

. .,  . .., ,   30-18.

 

:

25.       KAKAJA KRASOTUUA IZ RUSSKOI D1NASTII                       .I, CW, ,

HRA 1173339, 25.12.2000, 52,

(KRIS & UAL1A CHERNAJA OLEX IZ CHERNOI STAI)

. VOROBYEVA?. FEDIN & MERSIYANOVA.

 

:

  1. ARAGORN ALEKSANDR MAVERIK S AVTOGRADA &I
  2. & II