-: https://youtube.com/playlist?list=PLkhotCle_i83IC1I5sJbXUgma3noY1Q1N

 


 

, -2022, , 20.08.2022

..  

: 12 - / 12 - .

 

 

001.     NEMAN GRET STYLE ILLARION

, AMP 4896,  16.11.2021,

Neman Gret Style Eelar* Neman Gret Style Varvara,

. .. . .., -

: : , / BOB junior

002.    

, SSK 1581, 06.07.2021,

Neman Gret Style Dari Dar* Hvaliona Korolevskaya Krasa S Planety Mira,

. .., . ,

: -2 :

 

 

003.     DENEB-KEITOS CZIAN DAR GERY

6097449, NEH 894, 24.02.2021,

Nevskij Aleksandr Noch Na Kupalu* Deneb-Keitos Gloris Beauty,

. .., . .., -

: -1 :

 

004.     TAMERLAN HAN

RKF 5582754, ALL 9026, 16.01.2019,.

* ,

. Davydova N. M., . Krasilnikova E,

: : , , / BOS

 

 

005.     CH.RUS  

5587254, AXD 11086, 12.04.2019,

Van Helsing* ,

. . . .., , .

:

 

 

006.     LOTUS OMEGA PRIMA

RKF 6227773, PBR 8289, 09.09.2021,

Deneb-Keitos Yaroslav Mudryi* Kamelia Konta,

. Kononets T.A., . Latysheva L.F.& Kononets T.A,

:

007.    

, NEH 919, 06.09.2021,

Russian Revolution Velikiy Han Altay* Deneb-Keitos Baronessia Zvezda Udachi,

. ., . ,

: .

 

008.    

5978081, DKK 3503, 21.09.2020,

Samross Fond Razvitiya* Gorislava Chernaya Zhemchuzhina,

 . , . ,  

: .

009.     - -

6097452, NEH 897, 24.02.2021,

* Deneb-Keitos Gloris Beauty,

. ., . ., , .

: : , , / BOB

 

 

010.     TSEZARIA AUGUSTA YABLUNEVYI TSVIT

RKF 6228376, Chip 990000004315426, 06.08.2020,

Zharden-Atas, Ukraina* Santa Lucia Yablunevyi Tsvit,

. Yablonka Iryna . Novikova S.V., ,

:

011.     UMBERTA HRABRAYA VOITELNITSA

5581103, ALL 9154, 10.03.2019,

* Dubrava,

. Guseva  . Munirova,

: .

 

 

012.     CH.RUS 

5338834, AMP 4168, 13.07.2018,

* ,

. .. . ., -

: :