/ BLACK RUSSIAN TERRIER (RUS)

  / males                   /JUNIOR CLASS

     0056  

      . ..  .: ..

: , CW, , .

     0057  

      . ..  .:   .

: -2, .

  / males                   /INTERMEDIATE CLASS

     0058  

      . ..  .: .

: , CW, .

  / males                   /OPEN CLASS

     0059   FRANKO VALADAS CALIGULA

      . ..    .: ..

: , CW, .

  / males                  

     0060   DANIYAR ATAMANA SYN IZ RUSICHEI

      . . .                            .:  . .

: , CW, , .

  / females                     /INTERMEDIATE CLASS

     0061   DOBRAYA TRADITSIYA IZ ZVEZDNOY GAVANI

     . FILINA I.L.              .: KORDUN YU.V.

: , CW, .

  / females                     /OPEN CLASS

     0062   -

      . .                            .:  ..

: , CW, , , BOS.

  / females                    

  0063       

  . ..      .: ..

: , CW.