-2018, , 22.04.2018
: 34 - / 33 - .

 

001

, DZC 1132, .. 04.12.2017,

x , . .

. , , ,

: . . : CW, BEST ABY /

 

002

, 3302, .. 01.08.2017,

x , . .

. ., , ,

: . . : CW

 

003

, AXT 6211, .. 25.03.2017,

VEREMIR IZ CHERNOI DRUZHINY x BLEK ROSSI DELAYLA, . .

. ., 630000, , ,

: : / JCC

004

-

, NEH 741, .. 09.07.2017, .

x - , . .

. , ,

: : / JCC

005

, 195, .. 01.03.2017, .

x , . ..

. , , ,

: : / JCC

006

4673406, GFE 1406, .. 13.12.2016,

x , . . ..

. ..., , , ,

: : CW,

 

007

4643417, AXT 6020, .. 24.06.2016, .

x , . ..

. .., , , , , 144, 81

: : CW,

 

008

ADAM RACY STYLE ZLATOSLAV

4074855, SRT 041, .. 16.10.2014,

ADAM RACY STAILE APOLLON x AVDOTIA GOLUBUSHKA, . ..

. .., , , , , 101, 1

009

DOSTOYANIE PUSI ZLATOGOR

RKF 3553610, PFP 800, .. 30.12.2012, black

GREMISLAV SYN VOLGI x AFELIA NEBESNAYA KPASA IZ CHERNOI DRUZHINI, . Volembakhova T.A.

. Kazak O.A.,

: ../ .

010

TALISMAN ALATAU EFREM DLYA DENEB KEITOS

UCK 062681, S 1706, .. 21.12.2014,

AIVENGO SYN RYTSARYA S ZOLOTOGO GRADA x DENEB KEITOS YULANI TSARITSA VOSTOKA, . Ulia Rudneva, Kazahctan

. Natalia Stolbova, Kemerovo, , , , 76-, 76

:

 

011

-

3815200, 5138, .. 22.11.2013,

x , .

. , 630033, , , , , 2, 35

: : CW,

012

4334945, ICR 047, .. 18.06.2015,

x , . ..

. .., 632300, , , , , 7 "", 4

: :

 

 

013

CH.RUS

DENEB-KEITOS ZAKRAY IZ RAY ALTAYA

RKF 4333680, NEH 604, .. 07.05.2015, black

FREY FOREST S ZOLOTOGO GRADA x DENEB-KEITOS IMPERATRITSA, . Stolbova N.

. Yaschenko N.G.,

: : CW,

014

3590188, FBR 798, .. 31.01.2013,

x , . .

. , , , , , 6, 1

: :

 

 

015

CH.RUS

3855075, DPT 720, .. 24.01.2014,

x , . .

. ., , , , , 24

: : CW, ,

 

016

, GFE 1720, .. 25.11.2017,

x , . ..

. ., , ,

: . . : CW

017

, NEH 781, .. 12.01.2018,

x TALISMAN ALATAU EVELIKA DLYA DENEB KEITOS, . ..

. ., , ,

: . .

018

, 3410, .. 02.12.2017,

x , . .

. ., , ,

: . .

 

019

, 6299, .. 28.07.2017,

x , . .

. ., 630000, , ,

020

, DZC 873, .. 24.07.2017,

DON JUAN TER'AVALON x ARIADNA ALMAZ DLYA DOSSTOYANIYA RUSS'ATAS, .

. ., , ,

: . . : CW, BEST PUPPY /

 

021

, AXT 6213, .. 25.03.2017,

VEREMIR IZ CHERNOI DRUZHINY x BLEK ROSSI DELAYLA, . .

. ., 630000, , ,

: : CW, , BEST JUNIOR /

022

-

, NEH 735, .. 03.07.2017,

- x - , . .

. , 652519, , , -, , 99

023

, AWW 9787, .. 15.07.2017, .

- x , . .

. ., , ,

: : / JCC

024

RKF 4890775, DZC 546, .. 24.01.2017,

x - , .

. .,

: : / JCC

025

, OXB 201, .. 01.03.2017,

x , . ..

. ., 656038, , , , , 43, 28

: .

 

026

DENEB-KEITOS DOBROVESTA

RKF 4038092, NEH 581, .. 09.09.2014,

x - , . ..

. .., 656065, , , , , 72

: :

027

, 5854, .. 12.12.2015,

x , . .

. ., 630000, , ,

: : CW, , , BOB/

028

4123739, RAH 867, .. 29.12.2014,

GREMISLAV SYN VOLGI x ARIADNA! ALMAZ DLYA DOSTOYANIYA RUSSI-ATAS UKRAINA, . .

. .., 630052, , , , , 49/2, 6

: :

029

4211812, 2484, .. 29.12.2014,

x , . .

. .., ,

: :

 

030

DENEB-KEITOS AGATA YARKAYA ZVEZDA

3842853, NEH 553, .. 19.11.2013,

DENEB-KEITOS SNEZHNY BARS x GLAMURNA ZIRKA DLYA DENEB-KEYTOS YABLUNEVIY TSVIT, . .

. ., 650066, , , , , 76-, 76

: : CW,

 

031

4334599, GVA 2357, .. 12.04.2015,

x FERRARI TER'AVALON, . . .

. .., , ,

: : CW,

 

032

4211810, 2480, .. 02.02.2015,

x , . .

. .., 630000, , ,

: : CW,

033

3338524, KOW 2733, .. 22.04.2012,

x , . .

. ., , , , 2, 35

: :

 

034

2738505, DPT 472, .. 14.01.2010, .

x , . .

. ., 630039, , ,

: : CW, BEST VETERAN /