" -201"8, , 19.08.2018.

.

: 16 - / 15 - .

 

1. 

, NEH 731, .. 03.07.2017

(- - )

. . ,

:

2. MEDVEZHYA CTAYA SEMEN GAVRILYCH

RKF 52300063, AZB 1411, .. 26.07.2017,

( )   

. Simonova M . Nazarov A, / Russia

: : , BEST JUNIOR / , BOB

 

3.  

4646322, 125, .. 09.10.2016

(, )

. . . . . ., ,

:   :  , BOS

 

4.

4767909, PBR 4693, .. 05.03.2017

( )          

. . , , ,

: :  

 

5. TOCHNYI RASCHET UZ RUSSKOI DINASTII

RKF 4769367, DKN 399, .. 19.03.2017

( )         

. . .,

: :  

 

6.

, 01 10483, .. 13.06.2017

( )        

. .. . .., ,

: . :

8.

, DBG 2820, .. 14.07.2017

( ) 

. .. . .., ,

: :    

7.

, DBG 2818, .. 14.07.2017,

( )       

. . . .,

: 3 . : -

 

9.

RKF 4645557, DER 5458, 27.10.2016

( )   

., . .,    

: , :

10.

, PBC 24, 25.04.2017

( )

. ., . .

: 2 , :  

 

11.

RKF 4542708, BNI 74, .. 09.02.2016

( ) 

. .. . .., ,

: :               

 

12. SAMROSS VOENNAYA DOCTRINA

4074877, POC 090, .. 30.09.2014,

(Tagilskaya Skazka Akinfiy Demidof* Samross Lavina Udach i),

. Fedyuk N. . Kalyamina S, ,

: ..  : -

 

13. NIKA BOGINYA POBEDY IZ RUSSKOI DINASTII

RKF 4198659, DKN 371, .. 14.04.2015

( )

. Vorobjeva O. . D. I. Pasko,

: : CW,

 

15.

RKF 4540847, 121, .. 17.12.2015

( )                      

. .. . .., ,

: :  , BOS

14. OZORNAYA FURIA S SOLOTOGO GRADA

RKF 4244322, DPT 816, .. 23.05.2015

( )     

. Zolotova . N.G.Kholmogorova, / Russia

: : -

 

16. SAMROSS LAVINA UDACHI

2738474, 043, .. 07.01.2010,

( ),

. . . .,

: :

 

- “”