.

.

« ».

30 2011 .

: .

:

:

/ Males / IntermediateClass

 

 1. NORD PRAID DMITRIY DONSKOY         /

RKF 2617621, DNV 291, 28.10.09, black, (Moskvorechie Yason- Nord Praid Ya Lala Yagodka), br. T. Isaeva, ow. O. Tur & V.Tur, Kaliningrad, pr-t Mira, 120-2.

 

/ Open Class

 1. ASTORIASNADEZHDINOIPOLJANY      /

RKF 2544587, DOE 188, 21.07.09, black, (Shedevr S Nadezhdinoi Poljany - Selina S Nadezhdinoi Poljany), br. N. Sazonova, ow. E. Gordnichev, Sovetsk, Bethovena, 5 - 27.

 1.           ., ,

RKF 45228.TPP1485.2.I0.2008.black.(Arbat bahrai-Sladka jagoda van dog polonica) dr.Makarova ow.E.Isaeva.ADM. Makarova 2-42 236029.RUSSIA.

 

 

4. RUS, POLTCHORNYMEDVEDMILRATIBOR ., ,

RKF 1988874, TPP 852, 15.01.07, black, (Labrash Ratibor - Tchorny Medved Istinnaya Lubov), br.& ow. A. Sontheim, Kaliningrad, Kolkhoznaya, 18-11.

 

ChampionClass

5          CHRUS, RKFTCHORNYMEDVEDNESTORPETROVICH.,

RKF 2416479, TPP 1476, 24.09.08, black, (Karabas-BarabasIzChigasovo - TchornyMedvedIstinnayaLubov), br. A. Sontheim, ow. A. Startsev, Kaliningrad, Elovaya Al., 16 – 5-1.

 

/ Females / Junior Class

 1. TCHORNY MEDVED RUF RATIBOROVNA           

RKF 2805115, TPP 2240, 27.07.10, black, (Tchorny Medved Mill Ratibor - Berendey Daria Lavrovna Tchorny Medved), br. A. Sontheim, ow. E. Bogatyreva, Kaliningrad, U.Gromovoy, 33-11.

 1. -      ..

2805737, NEH 410, 30.05.10, ,, ( - - ), . . , . . , , , 159-11.

 1.          .

2805111, 27.07.10, 2236, 27.07.10, ., (Tchorny Medved Mil Ratibor - Berendey Daria Lavrovna Tchorny Medved), . ., . . , , , 9.

/ IntermediateCIass

 1. TCHORNY MEDVED PENELOPA       ..

RKF 26f7916, TPP 1954, 07.11.09, black, (Arbat Bahrai - Tchorny Medved Istinnaya Lubov), br. A. Sontheim, ow. E. Bogatyreva, Gromovoy. 33-11, Kaliningrad.

 

10.                               .,

2738489 , KED 812, 24.03.10, ., ( - ), . ., . . & . , , , 125-4.

 

/OpenClass

 1. ASTORIANADEZHDINOIPOLJANY               .,

RKF 2544587, DOE 188, 21.07.09, black, (Shedevr S Nadezhdinoi Poljany - Selina S Nadezhdinoi Poljany), br. N. Sazonova, ow. E. Gordnichev, Sovetsk, Bethovena, 5 - 27.

 1. TCHORNY MEDVED OLIVIA   /

LSVK CRT 0468/10, TPP 1701, 04.04.09, black, (Arbat Bahrai - Tchorny Medved Istinnaya Lubov), br. A.Sontheim, ow. A. Ziiikevicius, Zemynos 19 - 54, LT - 06134, Vilnius, Lithuania.

 1.            .

2479439. 1699.4.04.09.4ep.(Rrbat Bahrai- ).....236039. . .39-12.

 

 1. TCHORNY MEDVED PRUSSKAYA VISHENKA     .,

RKF 2617512, TPP 1950, 07.11.09, black, (Arbat Bahrai - Tchorny Medved Istinnaya lubov), br. A. Zontheim, ow. N. Shishkina, Kaliningrad, Sovetskiy pr-t, 196 - 12.

 

/ Champion Class

 1. CH RUS TCHORNY MEDVED PALMIRA PREKRASNAYA        .,,

RKF 2617515, TPP 1953, 07.11.09, black, (Arbat Bahrai - Tchorny Medved Istinnaya Lubov), br. & ow. Sontheim,Kaliningrad, Kolkhoznaya, 18-11