.

 

5 2011 .

: .

: . . ().

:

1.         , 2879416, DAY 643, 18.05.10. . (- - ) . . . . .                       ..

2.         , -, CKF 1210, 25.06.10. . ( - ) . . . . . ..

3.         , -, BVF 1961, 01.05.10. . ( - ) . . . . .                 .I, , ,

4.         MALAHOVSKIYTRIUMPH, 2587849, 565, 15.07.09. . ( - ) . . . . . . . .               .

 

5.         ' , 2425847, BVF 025, 18.10.08. . ( - ' ) . . . .                                           .

 

6.         , 2316468, AUF 6655, 12.09.08, . (- - ) . . . .

                                                                      

7.         ' , -, BVF 2216, 24.12.10. ( - ' ) . . . . ..,

 

8.         , 2789422, DAY 649, 18.05.10. . (- - ) . . . . ..,

9.         , 2691129, OOZ 233, 23.02.10. ( - ) . . . . .

10.       LAIRA BELLA MAGNATERIA, 958, 16.02.10. (MoskvorechieYason - MalahovskayaKonkurentka) . A&GMrozinscy . YatsenkoG. . ..,

 

11.       AUDI IZ CHIGASOVO, 2632913, OOZ 227, 08.11.09. .(S’Lukomorya Krasotka Aladin-Gospodin - Agafia ot Maksa i Trefov) . . . . .

                                                           .,

12.       , 2725349, 598, 19.02.10. . ( - ) . - . . . .., CW,

13.       , 2316470, AUF 6657, 12.09.08. . (- - ) . . . ..

 

14.       , 2587854, 570, 15.07.09. . ( - ) . - . . . .  ., ,

 

HK

15.       ' , 2358394, BVF 023, 02.07.08. . ( - ) . . . . ..,

« '» . . .