() « ».

« ».

6 2011 .

: .

: (), ().

:

Male Puppy class     

1.                             /

., : AWW 3260, 17.05.2010, , : ., (: , : ), .: ., .

 

Male Junior class     

2.                        .

2725874, : PFP 482, 15.11.2009, , : . ., (: , : ), .: . ., .

Male Intermediate class      

3.                           .,

2528042, : GFE 010, 25.04.2009, , : ., (: , : ), .: /, .

4.         - /

., : 4962, 18.01.2009, , : , (: , : ), .: ., .

Male Open class       

 5.                        /

2509549, : GFE 003, 13.04.2009, , :, (: , : ), .: ., .

6. -                   .,

2377922, : NEH 332, 19.11.2008, , : ., (: , : - 1), .: . ., .

7. DENEB-KEITOS GEROY ZVEZDNOY VSELENNOY                 .,

2060530, : NEH 251, 12.04.2007, , : ., (: MALAHOVSKIY RAZGULAY, : DENEB-KEITOS ALEKSANDRA VELIKAYA KNJAZHNA), .: ., .

Male  

8.                    .,

  1310500, : DBL 110, 22.11.2005, , : , (: VITJAZ MOSHCHIY DANILA, : YAROSLAVNA), .: ., / .

Female Junior class 

9.                                .,

2617648 , : GFE 052, 04.12.2009, , :, (: , : ), .: ., .

10.                                                              .

., : PFP 487, 15.11.2009, , : ., (: , : ), .: . ., .

11.    ., ,

2738505, : DPT 472, 14.01.2010, , : ylX^ . ., (: , : ), .: . ., .

 

Female Intermediate class  

12.       .,

, : GFE 007, 13.04.2009, , : ., (: , : ), .: . ., .

13.                       /

2563546, : DAR 005, 30.04.2009, , :, (: , : ), .: ., .

14.                   /

, : ZCA 094, 21.08.2009, , : . ., (: , : ), .: . ., .

Female          

15.       Ũ                         /

  2496806, : AWW 2332, 07.03.2009, , : . ., (: , : ), .: . ., .

Female Working class         

16.                                       .

1996510, : PFP 146, 18.12.2006, , : , (: , : ), .: ., .

Female Champion class      

17.       -                     .,

2391300, : NEH 335, 26.11.2009, , : ,/ ., (: , : - ), .: ., .

18.              ., ,

2442970, : ZCA 085, 02.01.2009, , : . (: , : ), .: ., .

Female          

19. SIBIRSKIMEDVEDDIKOVINKADENEB-KEITOS         .,

1918617, : ZCA 023, 03.04.2006, ,: ., (: RAZBOINIK J ASH KIN SYN, : SIBIRSKI MEDVED SVET SUDARUSHKA), .: H. ., .